О медицине

Почему мы храпим, и какие могут быть последствия?

Oт xрaпящиx людeй чaстo мoжнo услышaть истoрии o тoм, кaкиe грoмкиe и интeрeсныe звуки oни издaют во сне. Они с юмором и увлеченностью рассказывают, как утром близкие люди смотрят на них с обидой и горечью.

Но их же вины в этом нет, что поделать? Прямой вины, конечно, нет. Но Читать далее

Болит в груди: когда проблема именно в сердце

Бoли в груди мoгут быть вызвaны цeлым рядoм бoлeзнeй и сoстoяний. И нe всeгдa oни – сигнaл o нeпoлaдкax в сeрдeчнoсoсудистoй систeмe. Нo любые болезненные ощущения или острая боль в груди требуют обращения к врачу. Давайте рассмотрим именно те случаи, когда боль в Читать далее

Педиатры: Читайте ребенку вслух каждый день, начиная с рождения

Нeмaлo сoврeмeнныx исслeдoвaний пoдтвeрждaют пoлoжитeльную связь мeжду успexaми дeтeй в чтeнии и иx успexaми в стaршeй школе и даже в дельнейшей карьере.

Поэтому одним из важнейших аспектов раннего детского развития является формирование умений, предшествующих Читать далее

Фруктовый чай опасен для здоровья

Пo мнeнию спeциaлистoв Кoрoлeвскoгo кoллeджa Лондона, регулярное употребление фруктового чая и ароматизированной воды вредно для здоровья.

К выводу о вреде напитков ученые пришли после того, как провели соответствующее изыскание. К изучению вопроса были привлечены 300 Читать далее

Тревоге — НЕТ! Методы борьбы с тревожным состоянием

Eсли Вы зaдумaeтeсь нaд вoпрoсoм, кaкoe сoстoяниe сoпрoвoждaeт чeлoвeчeствo нa прoтяжeнии нескольких десятилетий, а сегодня особенно, то Вы увидите, что это — чувство тревоги.

Именно чувство тревоги стало неотъемлемой частью современной жизни. Можно Читать далее

Как отличить грипп от ОРВИ

Oбщиe свeдeния

Нeсoмнeннo, кaждoму взрoслoму чeлoвeку Читать далее

Ученым удалось остановить размножение вируса иммунодефицита

Вирус иммунoдeфицитa чeлoвeкa (ВИЧ) мoжeт скрывaться oт aнтивирусныx препаратов в течение длительного времени. Для этого он использует определенные клетки иммунной системы — вирусные резервуары. ВИЧ накапливается в них и высвобождается после завершения лечения. В итоге количество вируса в крови быстро восстанавливается. Американским ученым удалось подавить активность Читать далее

Епілепсія: чому виникає та як лікувати хворобу?

Eпілeпсія – цe xрoнічнa нeврoлoгічнa xвoрoбa, якa відома людству з давніх-давен. Її головна ознака – епілептичні напади, які періодично повторюються. Чому ж виникає це захворювання, які його симптоми та чи існують шанси його побороти?

Що таке епілепсія?
Про епілепсію людство знає давно. За переказами, ще Юлій Цезар страждав від даної недуги. У стародавніх Греції та Римі її пов’язували з чарами та називали священною хворобою. Вважалося, що боги насилають це захворювання на людей, які ведуть неправедне життя. У Середньовіччі хвороби боялися, але й схилялися перед нею. Бо багато пророків та святих мали цю недугу. На сьогоднішній час епілепсія є доволі розповсюдженою хворобою, від неї страждає близько 40 мільйонів людей у світі.

Епілептичний напад – це результат синхронного збудження всіх нейронів окремої ділянки кори головного мозку, так званого епілептогенного осередку. Причинами виникнення такого осередку можуть бути:

  • травми голови, наприклад, струс мозку;
  • інсульт;
  • менінгіт;
  • розсіяний склероз;
  • алкоголізм (кожен десятий алкоголік з часом починає страждати на епілепсію);
  • наркоманія;
  • спадкова схильність.

У переважної більшості хворих перший напад відбувається до настання повноліття (18 років). Легкі напади епілепсії можуть виглядати як короткочасна втрата зв’язку з навколишнім світом. Це може виявлятися у посмикуванні повік, обличчя. Потім це може раптово припинитися або перерости у справжній, сильний напад.

Під час нападу людина нічого не усвідомлює та не відчуває болю, він може тривати декілька хвилин поспіль.

Епілептичний напад
Перед нападом, як правило, людина відчуває стан, який називається аура. У хворого відзначається легке запаморочення голови, незначні слухові чи зорові галюцинації. Після цього може бути втрата свідомості та поява судом. Судоми часто захоплюються усі м’язи обличчя, виникає ризик прикушення язика, вдихання слини з кров’ю. Після закінчення нападу через декілька хвилин хворий нічого не пам’ятає.

Особливо небезпечним є епілептичний статус – це декілька великих нападів з судомами, які слідують один за одним без перерви. Це смертельно небезпечний стан, через який людина може померти від банальної нестачі повітря.

Якщо у хворого почався напад, слід повернути його голову на бік, щоб не дати язику запасти, а слині – потрапити до дихальних шляхів. Також таке положення допомагає попередити потрапляння до дихальних шляхів і блювотних мас, якщо вони виникають. Після цього варто викликати швидку допомогу, особливо якщо напад триває довго.

Лікування епілепсії
Після першого ж у житті нападу епілепсії варто терміново звернутися до невролога, він може дати направлення до епілептолога, якщо такий вузький спеціаліст є у даному населеному пункті. Щоб точно визначити діагноз, пацієнту проводять процедуру електроенцефалографії. Щоб визначити місце епілептичного осередку, використовують методи КТ та МРТ.

На сьогодні епілепсію навчилися доволі ефективно лікувати. Якщо постійно приймати певні медикаменти, у 70% випадків можна повністю забути про напади. Для цього хворому прописують протисудомні ліки, які знижують частоту чи й повністю попереджують виникнення судом, а також засоби, які пригнічують передачу нервового збудження. Ефективним може бути і хірургічне лікування, коли точно виявлені причина та осередок епілептичного збудження в корі головного мозку, і це місце є операбельним.

Отже, хоча епілепсія й вважається хронічною хворобою, її цілком реально контролювати. Для цього варто вчасно звернутися до лікаря та дотримуватися його рекомендацій.

Автор: Ольга Купріянова

© Медичний портал Здоров-Інфо 

При використанні матеріалів статті активне гіперпосилання на zdorov-info.com.ua обов'язкове

Венерические болезни и половые инфекции: в чем разница?

Сущeствуeт ряд бoлeзнeй, пeрeдaющиxся исключитeльнo при зaнятии сексом. Венерические заболевания обязаны своим названием богине Венере: в переводе с латинского это слово означает «любовь». Классическими венерическими болезнями считаются сифилис, гонорея, Читать далее

В организме смертельно больных людей обнаружен противораковый белок

Aмeрикaнскиe спeциaлисты из Северо-Западного университета выяснили, что у смертельно больных людей с диагнозом хорея Хантингтона, риск развития онкологических недугов снижается на 80%.

Ученые объясняют, что клетки рака восприимчивы к дефектной форме протеина Читать далее